Email: dora.prangadzhiyska@gmail.com | Тел: 0888 331 173

Индивидуална психотерапия

Индивидуалната форма на работа се изразява в лични психотерапевтични срещи, като  продължителността на всяка от тях е 60 мин. Работи се върху характеровите травми  които рефлектират върху качеството ни на живот днес, базиснитe страхове, самооценката, преодоляването на загуби, потребностите ни и моделите на поведение, защитните механизми. Работи се с различните симптоми, като отговор на тялото на неразрешени психични конфликти. Телесноориентираната аналитична психотерапия е метод който позволява разглеждането на проблема на трите нива – Ум, Душа, Тяло. Целта е осъзнаването му, емоционалното преживяване и достигане до поведенческа промяна.

Индивидуални срещи провеждам при следния график:

Вторник – 12.00 – 20.30

Сряда – 12.00 – 20.30

Четвъртък – 11.00 – 18.30

Часове могат да бъдат записани и при Десислава Стефанова

Казвам се Десислава Стефанова и работя като психотелесен психотерапевт под супервизия. Обичам общуването в дълбочина, срещата с очите на другия и този изключителен обмен на енергия, когато е отворено пространство за споделяне. Последните осем години работата ми е свързана с деца и творчество. Затова и с радост използвам методите на арт терапията и играта в работата си като терапевт.

Тел. за връзка 0885 434 322

Top