Email: dora.prangadzhiyska@gmail.com | Тел: 0888 331 173

Индивидуална психотерапия

Индивидуалната форма на работа се изразява в лични психотерапевтични срещи, като  продължителността на всяка от тях е 60 мин. Работи се върху характеровите травми  които рефлектират върху качеството ни на живот днес, базиснитe страхове, самооценката, преодоляването на загуби, потребностите ни и моделите на поведение, защитните механизми. Работи се с различните симптоми, като отговор на тялото на неразрешени психични конфликти. Телесноориентираната аналитична психотерапия е метод който позволява разглеждането на проблема на трите нива – Ум, Душа, Тяло. Целта е осъзнаването му, емоционалното преживяване и достигане до поведенческа промяна.

Индивидуални срещи провеждам при следния график:

Сряда – 12.00 – 20.30

Четвъртък – 11.00 – 18.30

                   

     

               

 
 
 
 
 Часове могат да бъдат записани при Десислава Стефанова и Ива Иванова

 Казвам се Десислава Стефанова и работя като психотелесен психотерапевт под супервизия. Обичам общуването в дълбочина, срещата с очите на другия и този изключителен обмен на енергия, когато е отворено пространство за споделяне. Последните осем години работата ми е свързана с деца и творчество. Затова и с радост използвам методите на арт терапията и играта в работата си като терапевт.

Тел. за връзка 0885 434 322

 

 

 

       

 
 
 
 Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Alma_s1_GDS_2922-copy-Copy-1024x683.jpg

Казвам се Ива Иванова и работя като Неорайхиански аналитичен психотерапевт. Вярвам в психотерапията, затова избрах нея за своя професия. Обичам срещата и споделянето с другия, като в работата си се стремя към изграждане на честна терапевтична връзка, базирана на доверие, уважение и сигурност между терапевт и клиент.

тел. 0878442251
e – mail: ivaivanova.therapy@gmail.com

 

 

 

 

 

Казвам се Петър Панталеев и съм Интегративен психотерапевт под супервизия, магистър по клинична психология и треньор по емоционална интелигентност. За мен психотерапевтичният процес е общуване между две личности, в което се откриват нови възможности и истини. Целта ми като психотерапевт е да помагам на хората да се чувстват свободни и да вярват повече в собствените си възможности и ресурси.

Тел. 0885 678 975
E-mail:  petar.pantaleev11@gmail.com
Top