Email: dora.prangadzhiyska@gmail.com | Тел: 0895 492955

Индивидуална психотерапия

imageza-1Индивидуалната форма на работа се изразява в лични психотерапевтични срещи, като  продължителността на всяка от тях е 60 мин. Работи се върху характеровите травми  които рефлектират върху качеството ни на живот днес, базиснитe страхове, самооценката, преодоляването на загуби, потребностите ни и моделите на поведение, защитните механизми. Работи се с различните симптоми, като отговор на тялото на неразрешени психични конфликти. Телесноориентираната аналитична психотерапия е метод който позволява разглеждането на проблема на трите нива – Ум, Душа, Тяло. Целта е осъзнаването му, емоционалното преживяване и достигане до поведенческа промяна.

Индивидуални срещи провеждам при следния график:

Понеделник – 13.00 -19.30

Вторник – 13.00 – 19.30

Сряда – 13.00 – 19.30

Четвъртък – 09.30 – 15.30

Петък – 09.30 . 15.30

Top